top of page

DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Gotowość szkolna dzieci, nazywana również dojrzałością do podjęcia nauki szkolnej, to emocjonalno-społeczna, intelektualna i fizyczna zdolność do podjęcia nauki w szkole.

 

Ocena gotowości szkolnej powinna służyć wspieraniu rozwoju dziecka. W oparciu o nią powinny być projektowane oddziaływania uwzględniające indywidualne potrzeby edukacyjne i społeczne dzieci. Doświadczenia w pierwszym okresie edukacji wpływają na postawę dziecka wobec pracy, ludzi, własnej osoby oraz na stosunek do osiągnięć i poziom aspiracji, stąd troska o to, aby były pozytywne.

 

Wierzymy, że najbardziej świadomi wyzwań, jakie stawiane są przed dzieckiem w szkole są specjaliści, którzy jednocześnie są nauczycielami klas początkowych. Dlatego też pedagog specjalny przeprowadzający badania diagnostyczne jest jednocześnie nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, natomiast każdy inny specjalista pracuje jednocześnie w szkole podstawowej. 

Co wpływa na gotowość szkolną?

Na dojrzałość szkolną dzieci ma wpływ wiele czynników. Między innymi są to czynniki indywidualne oraz środowiskowe. Czynniki indywidualne to wrodzone bądź dziedziczne właściwości organizmu, bezpośrednio związane z dzieckiem, jego potrzebami, skłonnościami i dążeniami. Czynnikami środowiskowymi są w tym kontekście warunki materialne, kulturalne, jak i społeczno–psychologiczne.

Co to znaczy, że dziecko powinno być dojrzałe emocjonalno-społecznie, intelektualnie i fizycznie?

Dojrzałość emocjonalno-społeczna oznacza, że dziecko posiadło adekwatną do wieku umiejętność panowania nad emocjami i kontrolowania ich. Potrafi nawiązywać kontakty z innymi, funkcjonować i współpracować w grupie oraz przestrzegać zasad. Jednocześnie potrafi walczyć o swoją pozycję wśród rówieśników i o respektowanie swoich praw. Dziecko powinno także rozumieć proste sytuacje społeczne i nie okazywać nadmiernego lęku, nie złościć się często, nie unikać samodzielnych zadań, nie obrażać się, gdy coś się nie udaje lecz podjąć kolejną próbę. 

Dojrzałość intelektualna przede wszystkim przejawia się w takich aspektach jak zainteresowanie czytaniem, pisaniem, liczeniem, a także tym, że dziecko jest w stanie skupić się na tej samej czynności przez dłuższy czas. Dziecko powinno także doprowadzać rozpoczętą pracę do końca i wykazywać zainteresowanie rezultatami własnych działań. U dziecka nie powinny pojawiać się problemy ze zrozumieniem przekazywanych poleceń, oraz poprawnością mowa. Dojrzałe intelektualnie dziecko ma także odpowiednio rozwiniętą pamięć oraz percepcję wzrokową  i słuchową. 

Dojrzałość fizyczna to ogólna sprawność ruchowa czy manualna, koordynacja ruchowa czy koordynacja ruchowo-wzrokowa. W niej zawiera się także tzw. mała motoryka, czyli precyzyjne ruchy rąk, od których zależy czy dziecko potrafi posługiwać się nożyczkami, drobnymi elementami, samodzielnie ubierać się, czy spakować plecak. Dojrzałość fizyczna jest równie ważna ze względu na odporność na zmęczenie podczas zabaw sportowych, noszenia plecaka i przede wszystkim siedzenia w ławce.

Jak wygląda diagnoza?

Naszym zdaniem najważniejsze podczas diagnozy dziecka jest jego poczucie bezpieczeństwa. Staramy się więc zapewnić jak najlepsze ku temu warunki i każde badanie dostosować do potrzeb dziecka i jego rodziny, zarówno pod względem poświęconego czasu jak i doboru narzędzi diagnostycznych. Do badań podchodzimy interdyscyplinarnie, dlatego zawsze odbywają się minimum dwa spotkania- każde z innym specjalistą. Istnieje możliwość przeprowadzenia ich jednego dnia, jak i w osobnych terminach.

Jeżeli chcesz zadać pytanie, masz jakieś obawy lub nie jesteś pewny,

czy warto skorzystać z diagnozy- zadzwoń lub skontaktuj się przez formularz.

Pedagog specjalny odpowie na Twoje pytania.

 

bottom of page