top of page
Projekt%20bez%20tytu%C5%82u%20(7)_edited

Dzięki naszym doświadczeniom wiemy, jak ważne jest stworzenie dzieciom (małym i dużym) sprzyjających warunków do szeroko rozumianego rozwoju. Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby i inną drogę do pokonania. Najważniejsze jest odkrycie właściwego kierunku, dlatego dużą wagę przykładamy do diagnozy, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka, jego rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. Wierzymy, że dopiero znając przyczynę pojawiających się trudności można właściwie zaplanować działania wspomagające rozwój człowieka z uwzględnieniem jego potrzeb.

Projekt%2520bez%2520tytu%25C5%2582u%2520

POZNAJ NAS

Ewelina Nanowska

Dyrektor poradni, pedagog specjalny, surdopedagog,  

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Ewelina zajmuje się diagnozą pedagogiczną i prowadzi indywidualne zajęcia specjalistyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorosłymi.  Udziela również konsultacji z zakresu wychowania i pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Stale doskonali swój warsztat pracy studiując oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pedagogiki specjalnej.

juhusssssssssss_Fotorjk_edited_edited.pn
Kasia_Fotor_Fotor_edited.png

Katarzyna Krzywniak

Logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel muzyki

Kasia pracuje z osobami w każdym wieku. Prowadzi indywidualne zajęcia terapii logopedycznej oraz grupowe zajęcia logorytmiki z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i dorosłymi.  Specjalizuje się też w szkoleniach z zakresu rehabilitacji i higieny głosu oraz wystąpień publicznych. Jest aktywnym nauczycielem muzyki i dyrygentem. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.

Marika_edited.png

Marika Auksztulewicz

Psycholog

Marika zajmuje się diagnozą psychologiczną i prowadzi zajęcia indywidualne.. Specjalizuje się w psychologii klinicznej. Do jej głównych zainteresowań należy również psychoseksuologia. W poradni udziela również konsultacji z zakresu szeroko pojętego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży. Swoje kwalifikacje podnosi szczególnie poprzez udział w warsztatach i konferencjach naukowych.

Poradnia prowadzona jest przez Fundację Swoją Drogą.

bottom of page