facebook_profile_image.png

O Poradni

Dzięki naszym doświadczeniom wiemy, jak ważne jest stworzenie dzieciom (małym i dużym) sprzyjających warunków do szeroko rozumianego rozwoju. Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby i inną drogę do pokonania. Najważniejsze jest odkrycie właściwego kierunku, dlatego dużą wagę przykładamy do diagnozy, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka, jego rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. Wierzymy, że dopiero znając przyczynę pojawiających się trudności można właściwie zaplanować działania wspomagające rozwój człowieka z uwzględnieniem jego potrzeb. Poradnia Evemed jest miejscem sprzyjającym rozwojowi.