Warsztaty

Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci i młodzieży

 

Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży doświadczających trudności szkolnych oraz różnego rodzaju problemów w obszarze kontroli emocji, relacji z rówieśnikami i opiekunami, a także przejawiających symptomy problemowego używania mediów i różnych substancji psychoaktywnych. Realizowane działania o charakterze profilaktycznym oraz wychowawczo-terapeutycznym, przy wykorzystaniu Dialogu Motywującego oraz elementów Treningu Zastępowania Agresji, mają na celu podnoszenie kompetencji w zakresie prospołecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także zdobycie umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Udział w proponowanych zajęciach ma na celu podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia wpływu na swoje życie u uczestników oraz diagnozę pod kątem ewentualnych zaburzeń rozwojowych. Stworzy możliwość korygowania utrwalonych sposobów zachowania, które negatywnie wpływały na relacje z innymi ludźmi oraz testowania nowych umiejętności przy profesjonalnym wsparciu w atmosferze akceptacji i szacunku.
Zajęcia prowadzone są przez pedagoga z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz młodzieżą przejawiającymi symptomy niedostosowania społecznego, certyfikowanego trenera Treningu Zastępowania Agresji, autorkę wielu publikacji naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia, interwencji kryzysowej oraz komunikacji.

 

Propozycję zajęć kierujemy do dwóch grup wiekowych:


Dzieci w wieku 7-11 lat
- Zajęcia w poniedziałki w godzinach 16:30 - 18:00
- Liczba zajęć: 12
- Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
- Cena: 1200 zł (płatność może być realizowana w dwóch ratach)
- Termin rozpoczęcia zajęć po utworzeniu się grupy
 
Młodzież w wieku 12-16 lat
- Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 18:00 – 19:30
- Liczba zajęć: 12
- Czas trwania pojedynczych zajęć: 90 minut
- Cena: 1200 zł (płatność może być realizowana w dwóch ratach)
- Termin rozpoczęcia zajęć po utworzeniu się grupy
 
Jesteśmy otwarci na współpracę z opiekunami i planujemy wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Wierzymy, że dzięki dobrej komunikacji wspólnie możemy wspierać w rozwoju nasze dzieci.