top of page
Projekt%20bez%20tytu%C5%82u%20(7)_edited

DIAGNOZA

Psychologiczna                                    160 zł

Pedagogiczna                                      160 zł

Logopedyczna                                      130 zł

Trudności szkolnych i dysleksji       330 zł

Gotowości szkolnej                             330 zł

W cenniku uwzględniono najczęściej wykonywane diagnozy. 

W sprawie pozostałych zapraszamy

do kontaktu.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Terapia logopedyczna                         90 zł​

Korekcyjno-kompensacyjne            100 zł

Dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów klas I-III                             80 zł

Inne specjalistyczne                             90 zł

Zajęcia indywidualne trwają 50 minut.

KONSULTACJE

Psychologiczna                                     80 zł

Pedagogiczna                                       80 zł

Logopedyczna                                       80 zł

​ 

​Konsultacje trwają 60 minut.

WARSZTATY

Oferta aktualizowana na bieżąco

Projekt%2520bez%2520tytu%25C5%2582u%2520
Projekt%20bez%20tytu%C5%82u%20(7)_edited
bottom of page