Psychologiczna                                   80 zł

Pedagogiczna                                     80 zł

Logopedyczna                                    80 zł

​Konsultacje trwają 60 minut.

Psychologiczna                                   160 zł

Pedagogiczna                                     160 zł

Logopedyczna                                    130 zł

Trudności szkolnych i dysleksji              330 zł

Gotowości szkolnej                             330 zł

W cenniku uwzględniono najczęściej wykonywane diagnozy. 

W sprawie pozostałych zapraszamy do kontaktu.

Zajęcia indywidualne

Terapia logopedyczna (50 minut)                90 zł

Korekcyjno-kompensacyjne (50 minut)        100 zł

Dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów edukacji

wczesnoszkolnej (50 minut)                        80 zł

Inne prowadzone

przez psychologa (50 minut)                               90 zł

Inne prowadzone

przez pedagoga (50 minut)                        90 zł

Ceny poszczególnych warsztatów podano w ofercie