top of page

Psychologiczna                                   80 zł

Pedagogiczna                                     80 zł

Logopedyczna                                    80 zł

​Konsultacje trwają 60 minut.

Psychologiczna                                   160 zł

Pedagogiczna                                     160 zł

Logopedyczna                                    130 zł

Trudności szkolnych i dysleksji              330 zł

Gotowości szkolnej                             330 zł

W cenniku uwzględniono najczęściej wykonywane diagnozy. 

W sprawie pozostałych zapraszamy do kontaktu.

Zajęcia indywidualne

Terapia logopedyczna (50 minut)                90 zł

Korekcyjno-kompensacyjne (50 minut)        100 zł

Dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów edukacji

wczesnoszkolnej (50 minut)                        80 zł

Inne prowadzone

przez psychologa (50 minut)                               90 zł

Inne prowadzone

przez pedagoga (50 minut)                        90 zł

Ceny poszczególnych warsztatów podano w ofercie

DIAGNOZA

Psychologiczna                                       160 zł

Pedagogiczna                                         160 zł

Logopedyczna                                        130 zł

Trudności szkolnych i dysleksji                330 zł

Gotowości szkolnej                                330 zł

W cenniku uwzględniono najczęściej wykonywane diagnozy. 

W sprawie pozostałych zapraszamy do kontaktu.

KONSULTACJE

Psychologiczna                                         80 zł

Pedagogiczna                                           80 zł

Logopedyczna                                          80 zł

​ 

​Konsultacje trwają 60 minut.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Terapia logopedyczna (50 minut)                   90 zł

Korekcyjno-kompensacyjne (50 minut)        100 zł

Dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów edukacji

wczesnoszkolnej (50 minut)                          80 zł

Inne prowadzone

przez psychologa (50 minut)                                   90 zł

Inne prowadzone

przez pedagoga (50 minut)                           90 zł

WARSZTATY

Oferta aktualizowana na bieżąco

bottom of page