Psychologiczna                                   80 zł

Pedagogiczna                                     80 zł

Logopedyczna                                    80 zł

​Konsultacje trwają 60 minut.

Psychologiczna                                   160 zł

Pedagogiczna                                     160 zł

Logopedyczna                                    130 zł

Trudności szkolnych i dysleksji              330 zł

Gotowości szkolnej                             330 zł

W cenniku uwzględniono najczęściej wykonywane diagnozy. 

W sprawie pozostałych zapraszamy do kontaktu.

Zajęcia indywidualne

Terapia logopedyczna (50 minut)                90 zł

Korekcyjno-kompensacyjne (50 minut)        100 zł

Dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów edukacji

wczesnoszkolnej (50 minut)                        80 zł

Inne prowadzone

przez psychologa (50 minut)                               90 zł

Inne prowadzone

przez pedagoga (50 minut)                        90 zł

Ceny poszczególnych warsztatów podano w ofercie

DIAGNOZA

Psychologiczna                                       160 zł

Pedagogiczna                                         160 zł

Logopedyczna                                        130 zł

Trudności szkolnych i dysleksji                330 zł

Gotowości szkolnej                                330 zł

W cenniku uwzględniono najczęściej wykonywane diagnozy. 

W sprawie pozostałych zapraszamy do kontaktu.

KONSULTACJE

Psychologiczna                                         80 zł

Pedagogiczna                                           80 zł

Logopedyczna                                          80 zł

​ 

​Konsultacje trwają 60 minut.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Terapia logopedyczna (50 minut)                   90 zł

Korekcyjno-kompensacyjne (50 minut)        100 zł

Dydaktyczno-wyrównawcze

dla uczniów edukacji

wczesnoszkolnej (50 minut)                          80 zł

Inne prowadzone

przez psychologa (50 minut)                                   90 zł

Inne prowadzone

przez pedagoga (50 minut)                           90 zł

WARSZTATY

Oferta aktualizowana na bieżąco