top of page
Strona internetowa (5).png

DIAGNOZA

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (GOTOWOŚĆ SZKOLNA),

 • specyficznych trudności w uczeniu się (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA),

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego,

 • zwolnienia z nauki drugiego języka,

 • nauki w klasie terapeutycznej,

 • dostosowania wymagań edukacyjnych,

 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, który ukończył 15 rok życia
  i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w trybie normalnym,

 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania
  określonej pracy lub nauki zawodu,

 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • innych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2021 Evemed- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

bottom of page